12 anys de tràmits

Hui ens em assabentat que la Conselleria de Cultura, desprès de 12 anys d’entrebancs burocràtics, ha inscrit a l’Inventari de Patrimoni Cultural Valencià els monuments i jaciments arqueològics del nostre poble.

Entre els béns que s’han declarat Béns de Rellevància Local destaca la Sala de Jurats i Justícies, l’Hospital per a pobres o l’ermita de Sant Vicent Ferrer. També s’han inclòs tots els jaciments arqueològics, entre els que destaca la Cova de les Cendres.

Ací vos deixem amb l’enllaç a la notícia.