Cançons pasqüeres

Aneu afinant la veu que ací teniu repertori per a que animeu l’ambient festiu d’estos dies de Pasqua. Vos deixem escrites dues cançons típiques del cançoner tradicional de Teulada i un vídeo amb una altra cançó ben típica d’estes dades: La Tarara!

A berenar la mona

A berenar la mona xiques,

xiques qui me’n dona.

A berenar el mico xiques,

xiques que bonico.

Ja venim de berenar

Ja venim (bis) de berenar

hem jugat a la replaça.

Ens hem begut (bis) tot el vi

i hem trencat la carabassa.

Ahí té (bis) la seva filla

que nosaltres ens anem.

I en un cas (bis) que no tornarem

al seu novio enviarem.

Tapateu Maria (bis)

Tapateu Maria que la pantorrilla se te veu.